Życzenia Świąteczne Wielkanoc '13

„Alleluja – Wieść radosną niosą dzwony
Na wsze świata wszystkie strony
Że zmartwychwstał Pan nad Pany
Bóg Wszechmocny i Kochany.

Radujmy się!
Pan Zmartwychwstał i jest z nami!
Kościół żyje, ponieważ Chrystus żyje,
On naprawdę Zmartwychwstał. Alleluja!”

 

 

Drodzy Bracia i Siostry, Drodzy Goście na Uroczystości dzisiaj w Naszej Parafii Przemienienia Pańskiego w Libiążu. Drodzy Chorzy i Starsi pozostali w domach i nasi Rodacy za granicą.

„Caritas Christi urget nos – Miłość Chrystusa wypełnia nasze serca i pobudza nas do EWANGELIZACJI w ROKU WIARY. Dzisiaj tak jak wówczas, wysyła On nas na drogi świata, aby głosić Jego Ewangelię wszystkim narodom ziemi. Poprzez swą miłość Jezus Chrystus przyciąga do Siebie ludzi z każdego pokolenia, w każdym czasie zwołuje On Kościół, powierzając Mu głoszenie Ewangelii, z nakazem, który zawsze jest nowy. Z tego względu także dziś trzeba bardziej przekonującego zaangażowania kościelnego na rzecz nowej ewangelizacji, aby na nowo odkryć radość w wierze i odnaleźć entuzjazm w przekazywaniu wiary.

 

 

 

Miłość Jezusa do Boga i Miłość Jezusa do człowieka jest jedyną rzeczywistością, która odnosi zwycięstwo nad złem i nad śmiercią. Dzisiaj świat i człowiek bardzo potrzebuje tej miłości.

 

Zmartwychwstały Pan jest Drogą, Prawdą i Życiem wiary! Wierzymy dzięki Jego Mocy, która pokonała śmierć. Jezus Chrystus prawdziwy Bóg i Król tak wielki odnosi zwycięstwo! Dlatego Bracia i Siostry radujmy się, że Pan tak potężny prowadzi nas ku zjednoczeniu ze sobą.

 

Niech ziemia naszych serc opromienia jasnością Jezusa Chrystusa – Króla Wieków poczuje, że jest wolna od mroku, co świat okrywa. Niech Zmartwychwstały Pan napełni nas światłem swojej jasności, abyśmy byli mężnymi i wiarygodnymi świadkami Ewangelii na każdy dzień.

 

Chrystus Pan Zmartwychwstał – dlatego pełni nadziei podążajmy drogą wiary, którą On wlewa w nasze serca po to, abyśmy byli solą dla ziemi i udźwignęli wszystkie trudy ziemskiego pielgrzymowania do Domu Ojca Niebieskiego.

 

Niech Maryja – Regina Caeli – Królowa Nieba, wyprasza potrzebne łaski i zdrowie na dalsze życie.

 

Wszystkim Wam i Gościom życzymy błogosławionych Świat Tryumfu Chrystusa, radosnych spotkań w gronie rodzinnym. Szczęść Boże!

 

 

Ks. Michał Kliś – proboszcz

wraz z duszpasterzami

 

Kontakt

W pilnych sprawach można kontaktować się
z parafią przez numer
do księdza dyżurującego:

536 - 786 - 974

Msze Święte

Msze święte
w niedziele i święta:

Kościół parafialny
sobota: godz. 18.00
niedziela: godz. 7.00, 9.00, 11.00, 12.30 i 18.00

Kaplica Jaworzno - Dąb
niedziela, godz. 10.00

Msze św. w święta kościelne
uznane za dni robocze:

Kościół parafialny
godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00

Kaplica Jaworzno - Dąb
godz. 18.00

Msze święte
w dni powszednie:

Kościół parafialny
godz. 6.30, 7.00 i 18.00

bok12.jpg

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości