Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:

wtorki - od 16.00 do 17:30

środy - od 16.00 do17.30

czwartki - od 16.00 do 17:30

soboty - od 8.00 do 9.00

 

E-mail parafii: przemienienie.libiaz@gmail.com

Telefon: (32) 627-14-03

Telefon ks. dyrużnego: 536 786 974

 

Chrzest Święty

1. Rodzina katolicka winna ochrzcić swoje dziecko jak najszybciej po jego urodzeniu (do trzech miesięcy).

2. Dwa tygodnie przed obrzędem chrztu należy zgłosić się w kancelarii parafialnej przedstawiając następujące dokumenty:

a. Akt urodzenia dziecka z USC

b. Zaświadczenie moralności dla rodziców chrzestnych, jeśli mieszkają poza naszą parafią.

3. W naszym kościele Msza święte z udzieleniem chrztu świętego odbywa się w I i III niedzielę miesiąca. W sobotę poprzedzającą te obrzędy podczas Mszy świętej wieczornej jest spowiedź święta dla rodziców i chrzestnych. Zaraz po zakończeniu Mszy świętej. Następuje pouczenie o obrzędach chrzcielnych.

4. Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i przykładem chrześcijańskiego życia będą wzorem wiary dla nowo ochrzczonego dziecka, a równocześnie konkretnym wsparciem dla rodziców w religijnym i moralnym wychowaniu.

 

5. Rodzice katoliccy winni dla swoich dzieci wybierać imiona świętych, ponieważ w ten sposób wybierają patronów wspierających dzieci i rodziców w ich trudach wychowawczych.

k

Sakrament bierzmowania

Wszelkie informacje na temat przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania można uzyskać u ks. Piotra Derendala. Można skontaktować się z nim za pośrednictwem skrzynki mailowej: pderendal@interia.pl

 

Sakrament małżeństwa

1. Narzeczeni powinni zgłosić się do parafii narzeczonej lub narzeczonego około trzy miesiące przed datą ślubu celem spisania protokołu przedślubnego. Powinni okazać:

a. Zaświadczenie z USC do małżeństwa konkordatowego (ważne 3 miesiące)

b. Dowód osobisty

c. Metrykę chrztu świętego, jeśli chrzest odbył się poza parafią. Metryka musi zawierać adnotację „do ślubu kościelnego”. Metryka jest ważna jedynie 6 miesięcy od jej wydania, wydaje się ją osobiści i nie wydaje się duplikatu.

d. Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej.

e. Świadectwo przyjęcia bierzmowania, o ile fakt ten nie został odnotowany na metryce chrztu.

f. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

g. Potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi z parafii narzeczonego/narzeczonej

2. W umówionym terminie przed ślubem należy zgłosić się do duszpasterza na drugą rozmowę.

3. Przed ślubem należy dostarczyć także świadectwo dwóch spowiedzi przedślubnych.


4. Goście weselni pamiętają, że najpiękniejszym prezentem ślubnym jest komunia święta przyjęta w intencji nowożweńców.

 

Sakrament namaszczenia chorych

Sakrament ten przyjmują nie tylko konający, lecz także osoby dotknięte poważną chorobą. Powinno się przyjmować go zarówno na początku choroby jak i w trakcie jej trwania. W naszym kościele namaszczenia chorych udziela się w czasie rekolekcji wielkopostnych. Ponadto w każdą pierwszą sobotę miesiąca kapłani nawiedzają chorych w domach z posługą sakramentalną. W nagłych wypadkach wzywamy księdza do chorego o każdej porze dnia i nocy.

 

Pogrzeb katolicki

1. Pogrzeb należy zgłosić do kancelarii parafialnej możliwie jak najszybciej po zgonie, celem ustalenia terminu.

2. Przy zgłoszeniu pogrzebu należy przedłożyć:

a. Akt zgonu z USC

b. Zaświadczenie z USC (część przeznaczona dla administracji cmentarza)

c. Zaświadczenie o zaopatrzeniu sakramentami, jeśli zmarły przebywał q szpitalu lub innej parafii

3. Rodzina zmarłego przystępuje do spowiedzi dzień wcześniej lub rano w dniu pogrzebu. Spowiedź święte podczas pogrzebu z racji zajęć katechetycznych księży jest niemożliwa.

4. W naszej parafii trwa zwyczaj zamawiania Mszy świętych za zmarłego, zamiast kupowania wieńców czy kwiatów. Rodzina, sąsiedzi, znajomi zamawiają taką Mszę świętą w kancelarii parafialnej lub podczas pogrzebu w zakrystii. Te Msze święte są odprawiane poza naszą parafią przez księży misjonarzy, którym na co dzień brakuje intencji.

5. Ofiary składane z racji pogrzebu, ślubu czy chrztu świętego nie są zapłatą za usługi religijne, lecz ofiarą za całokształt pracy duszpasterskiej. Ofiary panu organiście i kościelnemu składa się osobiście.


6. W związku z dużymi kosztami utrzymania cmentarza parafialnego prosimy regulować tzw. „pokładne” – opłaty należne za miejsce na cmentarzu. Są one ważne przez 20 lat, dlatego wartozachować dowód wpłaty.

Opracowano na podstawie Informatora Parafialnego oraz opoka.org.pl

1. Rodzina katolicka winna ochrzcić swoje dziecko jak najszybciej po jego urodzeniu (do trzech miesięcy).

2. Dwa tygodnie przed obrzędem chrztu należy zgłosić się w kancelarii parafialnej przedstawiając następujące dokumenty:

a. Akt urodzenia dziecka z USC

b. Zaświadczenie moralności dla rodziców chrzestnych, jeśli mieszkają poza naszą parafią.

3. W naszym kościele Msza święte z udzieleniem chrztu świętego odbywa się w I i III niedzielę miesiąca. W sobotę poprzedzającą te obrzędy podczas Mszy świętej wieczornej jest spowiedź święta dla rodziców i chrzestnych. Zaraz po zakończeniu Mszy świętej. Następuje pouczenie o obrzędach chrzcielnych.

4. Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i przykładem chrześcijańskiego życia będą wzorem wiary dla nowo ochrzczonego dziecka, a równocześnie konkretnym wsparciem dla rodziców w religijnym i moralnym wychowaniu.

5. Rodzice katoliccy winni dla swoich dzieci wybierać imiona świętych, ponieważ w ten sposób wybierają patronów wspierających dzieci i rodziców w ich trudach wychowawczych.

 

Kontakt

W pilnych sprawach można kontaktować się
z parafią przez numer
do księdza dyżurującego:

536 - 786 - 974

Msze Święte

Msze święte
w niedziele i święta:

Kościół parafialny
sobota: godz. 18.00
niedziela: godz. 7.00, 9.00, 11.00, 12.30 i 18.00

Kaplica Jaworzno - Dąb
niedziela, godz. 10.00

Msze św. w święta kościelne
uznane za dni robocze:

Kościół parafialny
godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00

Kaplica Jaworzno - Dąb
godz. 18.00

Msze święte
w dni powszednie:

Kościół parafialny
godz. 6.30, 7.00 i 18.00

bok17.jpg

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości