Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:

wtorki - od 16.00 do 17:30

środy - od 16.00 do17.30

czwartki - od 16.00 do 17:30

soboty - od 8.00 do 9.00

 

E-mail parafii: przemienienie.libiaz@gmail.com

Telefon: (32) 627-14-03

 

Chrzest Święty

 

1. Rodzice katoliccy powinni ochrzcić swoje dziecko czym prędzej po jego urodzeniu (do trzech miesięcy).

Około 2 tygodnie przed datą chrztu przynajmniej jedno z rodziców, zgłaszając chrzest w kancelarii parafialnej, powinno złożyć następujące dokumenty:

- metrykę urodzenia dziecka z USC,

- dokument o zawarciu swojego małżeństwa kościelnego, jeśli miało ono miejsce poza naszą Parafią,

- zaświadczenie moralności dla rodziców chrzestnych mieszkających poza naszą Parafią. Jeśli rodzicami chrzestnymi mają być młode osoby uczęszczające jeszcze do szkoły średniej, a mieszkają na terenie naszej Parafii, mają dostarczyć do kancelarii parafialnej pisemną opinię od szkolnego katechety.

 

2. W naszej Parafii Chrzty odbywają się podczas Mszy św. o godz.12.30 w pierwszą i w trzecią niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i w drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Pouczenie dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę przed chrztem po Mszy św. wieczornej.

 

3. Rodzicami chrzestnymi mogą być: ochrzczeni i bierzmowani, regularnie uczęszczający na mszę św. niedzielną, którzy swoim codziennym postępowaniem będą dziecku dawać przykład prawdziwie chrześcijańskiego życia, a dla jego rodziców będą realnym wsparciem i pomocą w procesie wychowania ich pociechy.

Zatem, rodzicami chrzestnymi nie mogą być: nie wierzący, tzw. wierzący, a nie praktykujący ( np. dawno nie byli u spowiedzi św.), jeszcze nie bierzmowani, jako uczniowie szkoły średniej nie uczęszczający na katechezę szkolną, w życiu publicznym ośmieszający naszą religię i jej poszczególne prawdy lub symbole, swoim postępowaniem siejący zgorszenie itp…

 

Z okazji pełnienia funkcji chrzestnych osoby te powinny przystąpić do spowiedzi i komunii św.

 

4. Rodzice wierzący w Boga i Chrystusa powinni swoim dzieciom nadawać imiona święte. W ten sposób wybierają dla dziecka i dla całej rodziny szczególnego Patrona, Opiekuna, który przed Bogiem będzie wstawiał się nieustannie za dzieckiem i jego rodziną, a którego życie na ziemi będzie mogło być przykładem i wzorem do naśladowania.

 

5. Przyjęcia chrzcielne powinny być skromne, bez podawania napojów alkoholowych. Godny podtrzymywania jest zwyczaj zamawiania mszy św. na tzw. Roczek i przyniesienie dziecka w tym dniu do jego pobłogosławienia.

 

6. Coraz więcej, niestety, jest i w naszej Parafii chrztów dzieci nieślubnych z tzw. związków partnerskich. W niektórych przypadkach ksiądz ma prawo odmówić udzielenia chrztu, jeśli rodzice dziecka i najbliższe otoczenie nie dają gwarancji, że dziecku będą pomagać w rozwijaniu życia Bożego, które otrzymuje na chrzcie św. Od takich rodziców przed chrztem dziecka odbiera się pisemną deklarację, że w najbliższym czasie uregulują swoje sprawy z Bogiem i Kościołem i że dołożą wszelkich starań, by ich zapewnienie dane w miejscu świętym, podczas obrzędu chrzcielnego, że będą swemu dziecku pomagać w rozwijaniu tego życia Bożego nie było pustym, czczym słowem.

 

Komunia święta

wymagane dokumenty:
· metryka chrztu dziecka

 

Sakrament bierzmowania

przygotowanie do sakramentu bierzmowania młodzieży klas III gimnazjum odbywa się w Domu Parafialnym w piątki podczas roku szkolnego oraz w I piątki, w kościele w ramach katechezy przyparafialnej dla wszystkich klas gimnazjum i szkół średnich.

wymagane dokumenty:
· metryka chrztu
· zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
· w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

 

Sakrament małżeństwa

 

1. Dla świadomego katolika nie ma innej godnej formy zawarcia związku małżeńskiego, jak małżeństwo sakramentalne. Obecnie jest ono konkordatowe, bo wywiera także skutki cywilne.

 

2. Narzeczeni trzy miesiące przed terminem ślubu udają się do USC po tzw. blankiety do ślubu konkordatowego. Z tymi blankietami przychodzą do kancelarii parafialnej na tzw. Zapowiedzi, celem spisania protokołu przedślubnego. Blankiety te tracą swoją ważność po upływie 3 miesięcy.

Wtedy winni przedstawić:

 • dowód osobisty,
 • metrykę chrztu św. z adnotacją: „do ślubu kościelnego” o ile chrzest miał miejsce w innej parafii. Taka metryka jest ważna tylko 6 miesięcy od daty jej wydania. Nie wolno więc jej zagubić! Wydaje się ją osobiście lub rodzicom. Nie posyła się jej listownie. W razie zaginięcia duplikatu się nie wydaje.
 • świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej,
 • świadectwo przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, o ile fakt jego przyjęcia nie został odnotowany w metryce chrztu św.

 

3.W późniejszym czasie należy też doręczyć :

 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego. Kurs ten odbywa się w Parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmku na osiedlu, w miesiące parzyste przez 4 kolejne soboty (w godzinach popołudniowych)
 • potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi z Parafii narzeczonego lub narzeczonej,

Dwa tygodnie przed datą ślubu należy zgłosić się do duszpasterza na drugą rozmowę. Do tej rozmowy należy się przygotować z katechizmu do Bierzmowania lub religijnej lektury.

 • tuż przed ślubem należy doręczyć świadectwo odprawienia dwóch spowiedzi przedślubnych.

 

4. W dniu ślubu narzeczeni przychodzą do kościoła, przystępują do drugiej spowiedzi przedślubnej, a po Mszy św. o 7 uczestniczą w pouczeniu o obrzędach ślubnych.

 

5. Do ważnego zawarcia małżeństwa potrzebni są dwaj świadkowie. Powinni to być wzorowi katolicy, którzy w tym dniu przystąpią do Komunii św.

 

6. Narzeczeni wraz ze świadkami około 10 minut przed obrzędem przychodzą do zakrystii, gdzie składają pod dokumentami co najmniej trzy podpisy.

 

7. Goście weselni pamiętają, że najpiękniejszym prezentem ślubnym jest komunia św. przyjęta w intencji nowożeńców.

 

8. Zachęca się do urządzania przyjęcia weselnego bez podawania napojów alkoholowych. Takim nowożeńcom ks. Kardynał krakowski przesyła listownie swoje uroczyste Błogosławieństwo.

 

Sakrament chorych

wyjazd do chorych z posługą kapłańską odbywa się w I piątek miesiąca, przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą, a w razie potrzeby o każdej porze dnia i nocy.

 

Pogrzeb katolicki

1. Pogrzeb należy zgłosić do Urzędu Parafialnego możliwie jak najszybciej po zgonie celem ustalenia terminu i formy obrzędu. Termin pogrzebu w dużej mierze jest uzależniony od możliwości wykopania grobu, ale przede wszystkim od zajęć katechetycznych i duszpasterskich. Zatem, rodzina zmarłego - termin pogrzebu - najpierw ustala z księdzem, a dopiero potem np. z zakładem pogrzebowym.

2. Przy zgłoszeniu pogrzebu należy przedłożyć:

 • kartę zgonu wydaną przez lekarza, a potwierdzoną przez USC miejsca zgonu.
 • Zaświadczenie o zaopatrzeniu św. sakramentami, jeśli zmarły przebywał w szpitalu lub w innej Parafii,
 • dane personalne zmarłej osoby wraz z nazwiskiem panieńskim matki.,
 • zaświadczenie o opłaceniu tzw. Pokładnego,

3. Pogrzeb uroczysty to pogrzeb z Kaplicy przy kościelnej (ewentualnie z domu) do kościoła, skąd po Mszy św. z kazaniem następuje przejście na cmentarz. Przysługuje on przykładnym katolikom, zwłaszcza tym, którzy nie wyobrażają sobie niedzieli bez uczestnictwa we mszy św.

Skromny pogrzeb przysługuje katolikom niepełnym. Odbywa się on na cmentarzu: w kaplicy cmentarnej, czasem od bramy wejściowej na cmentarz, a w wypadkach skrajnych przy samym grobie. 20 minut po zakończeniu obrzędu na cmentarzu, w kościele odprawia się mszę św. pogrzebową.

4. Rodzina zmarłego przystępuje do spowiedzi św. dzień wcześniej lub rano w dniu pogrzebu. Spowiedź podczas pogrzebu, z racji zajęć katechetycznych wszystkich księży w zasadzie jest niemożliwa.

5. Od kilkunastu lat trwa zwyczaj zamawiania Mszy św. za zmarłego zamiast kupowania wieńców czy kwiatów. Rodzina, sąsiedzi i znajomi zamawiają taką mszę św. w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Te Msze św. są odprawiane w większości poza naszą Parafią przez księży, którym takich intencji brakuje. Po ich odprawieniu, na łamach czasopisma PARAFIANIN informujemy o tym fakcie w rubryce: Msze św. pogrzebowe, nie terminowe, już odprawione !

6. Jest w Kościele przekonanie, że po odprawieniu Mszy św. zwanej „gregorianką”, dusza będąca w czyśćcu przechodzi do nieba. Gregorianka to w sumie 30!! Mszy św. odprawianych kolejno przez 30 dni za jednego zmarłego.

7. Ofiary składane z racji pogrzebu, ślubu lub chrztu nie są zapłatą za usługi religijne, lecz tylko ofiarą za całokształt pracy księży, organisty czy zakrystianki. Ofiary organiście, zakrystiance czy ministrantowi noszącemu krzyż składa się osobiście na ich ręce.

 

Opracowano na podstawie Informatora Parafialnego oraz opoka.org.pl

 

Msze Święte

Msze święte
w niedziele i święta:

Kościół parafialny
sobota: godz. 18.00
niedziela: godz. 7.00, 9.00, 11.00, 12.30 i 18.00

Kaplica Jaworzno - Dąb
niedziela, godz. 10.00

Msze św. w święta kościelne
uznane za dni robocze:

Kościół parafialny
godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00

Kaplica Jaworzno - Dąb
godz. 18.00

Msze święte
w dni powszednie:

Kościół parafialny
godz. 6.30, 7.00 i 18.00

bok16.jpg

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości