WIELKANOC 2014

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 


„Alleluja – Wieść radosną niosą dzwony

Na wsze świata wszystkie strony

Że zmartwychwstał Pan nad Pany

Bóg Wszechmocny i Kochany.

Radujmy się! Pan Zmartwychwstał i jest z nami!

Kościół żyje, ponieważ Chrystus żyje,

On naprawdę Zmartwychwstał. Alleluja!”

 

 

 

Drodzy Bracia i Siostry, Drodzy Goście na Uroczystości w Naszej Parafii Przemienienia Pańskiego w Libiążu, Drodzy Chorzy i Starsi pozostali w domach i nasi Rodacy za granicą.

„Caritas Christi urget nos” – Miłość Chrystusa wypełnia nasze serca i pobudza nas do dzielenia się radością, że Pan zmartwychwstał. „Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale” – śpiewamy w pieśni. „Za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał” – poucza nas św. Paweł w Drugim Liście do Koryntian.

 

Miłość Jezusa do Boga i Miłość Jezusa do człowieka jest jedyną rzeczywistością, która odnosi zwycięstwo nad złem i nad śmiercią. Dzisiaj świat i człowiek bardzo potrzebuje tej miłości.

 

Przeżywamy te Święta na tydzień przed kanonizacją bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII, papieży wielkiej miłości do Boga, Kościoła i człowieka, którzy swoim życiem i nauczaniem przypominają nam, że Zmartwychwstały Pan jest Droga, Prawdą i Życiem wiary. Wierzymy dzięki Jego Mocy, która pokonała śmierć. Jezus Chrystus prawdziwy Bóg i Król tak wielki odnosi zwycięstwo! Dlatego Bracia i Siostry radujmy się, że Pan tak potężny prowadzi nas ku zjednoczeniu ze sobą. Otwórzmy na oścież drzwi Chrystusowi, niech ziemia naszych serc opromieniona jasnością Jezusa Chrystusa – Króla Wieków poczuje, że jest wolna od mroku, co świat okrywa. Niech Zmartwychwstały Pan napełni nas światłem swojej jasności, abyśmy byli mężnymi i wiarygodnymi świadkami Ewangelii i Bożych przykazań na każdy dzień.

 

Niech jubileusz 650-lecia konsekracji Katedry Wawelskiej i Rok Odpustów płynących od Boga dla nas z tej okazji sprawi to, co powiedział kard. Karol Wojtyła 8 marca 1964 w czasie ingresu do tejże Katedry: „Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że wejść do tej katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku, bo zawiera się w niej – jak mało w której katedrze świata – ogromna wielkość , którą przemawia cała nasza historia, cała nasza przeszłość”.

 

Chrystus Pan Zmartwychwstał – dlatego pełni nadziei podążajmy drogą wiary, którą On wlewa w nasze serca po to, abyśmy byli solą dla ziemi i udźwignęli wszystkie trudy ziemskiego pielgrzymowania do Domu Ojca Niebieskiego.

 

Niech Maryja – Regina Caeli – Królowa Nieba, wyprasza potrzebne łaski i zdrowie na dalsze życie.

 

Wszystkim Wam, Drodzy Bracia i Siostry i Waszym Gościom życzymy błogosławionych Świat Tryumfu Chrystusa Pana oraz radosnych spotkań w gronie rodzinnym. Szczęść Boże!

 

Ks. Michał Kliś – proboszcz

wraz z duszpasterzami

 

Msze Święte

Msze święte
w niedziele i święta:

Kościół parafialny
sobota: godz. 17.00
niedziela: godz. 7.00, 9.00, 11.00, 12.30 i 17.00

Kaplica Jaworzno - Dąb
niedziela, godz. 10.00

Msze św. w święta kościelne
uznane za dni robocze:

Kościół parafialny
godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 17.00

Kaplica Jaworzno - Dąb
godz. 17.00

Msze święte
w dni powszednie:

Kościół parafialny
godz. 6.30, 7.00 i 17.00

bok1.jpg

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości